Asigurari RCA | Oferta asigurari auto obligatorie

comanda asigurare comanda rapid asigurare

Ce este polita de asigurare RCA ?

    Este o asigurare obligatorie prin care sunt despagubiti pentru daune materiale si/sau vatamari corporale persoanele prejudiciate in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului autoturismului asigurat.

Cine beneficiaza de despagubiri?

Persoanele pagubite sunt cele care pot beneficia de despagubiri in baza politei RCA detinuta de vinovat.

De ce este obligatorie ?

Conform Legii 32/ 2000 polite de asigurare RCA trebuie incheiata  de fiecare persoana fizica sau juridical care detine un vehicul inmatriculat in Romania.

 Cum se poat incheia asigurarea RCA?

Cea mai ieftina polita RCA o poti incheia prin intermediul site-ului www.rca-sigur.ro
Polita se poate incheia cu oricare din societatile autorizate de CSA; perioada standard pentru care se poate solicita incheierea asigurarii este de 6 luni respectiv 12 luni.
Polita RCA pe o perioada de 1 luna se emite numai pentru obtinerea numerelor provizotii (numere rosii) de circilatie.

Cand incepe raspunderea asiguratorului?

  • din ziua urmatoare celei in care expira polita anterior incheiata pentru asiguratul care-si indeplineste obligatia incheierii RCA cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a politei anterioare
  • din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat contractul de asigurare pentru persoanele ce nu aveau incheiata o polita RCA
  • din momentul incheierii politei de asigurare dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.

Cand inceteaza raspunderea asiguratorului?

la ora 24 a ultimei zile inscrise pe polita. Trebuie avut in vedere faptul ca polita trebuie reinoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei urmatoare pentru care optati, in caz contrar deveniti neasigurat iar in cazul unui accident sunteti direct raspunzator pentru consecinte legale si materiale produse.
Pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing asigurarile RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare fara modificarea primei de asigurare daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare;
asiguratorul a incasat in totalitate prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate a politei.

Care sunt limitele de rasoundere a asiguratorului RCA?

Limitele de despagubire ale asiguratorilor nu pot fi mai mici decat limitele impuse de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor astfel:
1. Pentru pagube materiale produse in unul si acelasi accident indiferent de numarul persoanelor prjudiciate limita este:
a. pentru anul 2012, 1.000.000 EURO/eveniment echivalent in lei la cursul BNR din ziua producerii accidentului
2. Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial, produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate limita este:
a. pentru anul  2012, 5.000.000 EURO/eveniment echivalent in lei la cursul BNR din ziua producerii accidentului

Cat ma costa o asigurare RCA?

Cea mai ieftina polita RCA o poti incheia prin intermediul site-ului www.rca-sigur.ro

Tarifele RCA sunt stabilite exclusiv de catre fiecare asigurator in parte in functie de propriile criteria si publicate in Monitorul Oficial.

Cauti RCA ieftin pentru masina ta? Te afli la un click distanta – calculator RCA

Ce este sistemul bonus / malus?

    Este o modalitate de calcul a primelor pentru politele RCA in care se tine cont de istoricul daunelor realizat intr-o perioada de catre un asigurat/utilizator persoana fizica.
    Sistemul de bonus se aplica unui asigrat  care nu a produs. Daca timp de 7 ani, un asigurat nu a produs pagube bonusul poate ajunge la 50%, adica o reducere de 50% la tariful RCA.
    Sistemul de malus  este o majorare a primei de asigurate RCA in cazul producerii de daune. Malusul se aplica in functie de numarul de daune produse si indiferent de cine a condus autovehiculul la data producerii accidentului, el putand ajunge si la o majorare cu 200% a primei de asigurare.

Acest bonus se aplica indifferent daca pe perioada celor 7 ani ati schimbat asiguratorul. Baza Cedam le permite asiguratorilor sa verifice care avenimente s-au inregiestrat chiar daca nu ati fost clientul lor.
    In cazul instrainarii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus/malus pt un vehicul nou dobandit se face pornind de la clasa bonus/malus de care asiguratul a beneficiat anterior.