Asigurarea de raspundere civila profesionala

Asigurarea de raspundere civila profesionala (medici, asistenti, avocati, notari, experti contabili, auditori)

Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate în timpul perioadei de asigurare sau în timpul perioadei de răspundere anterioară, beneficiarilor serviciilor profesionale, de fapta comisă din culpă de către Asigurat în cadrul exercitării profesiunii sale, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, daune în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisă de despăgubire pentru prima oară, în timpul perioadei de asigurare şi pe care o aduce la cunoştinţa societatii de asigurare.

Ce despagubiri se primesc:

  • sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate, in timpul exercitarii profesiei, pacientilor sai prin vatamari corporale si/sau pagube materiale;
  • cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora;
  • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare (inclusiv in cazul in care actiunea penala pusa in miscare nu mai este judecata, iar actiunea civila ramane in competenta instantelor penale).

Nu se acorda despagubiri pentru:

  • pretenţii de despăgubire formulate de către Asigurat pentru daune referitoare la persoana sau bunurile sale, precum şi la bunurile închiriate sau împrumutate Asiguratului;
  • pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infracţiuni;
  • amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum şi cheltuieli de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
  • pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daunele morale;
  • pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daune cauzate de Asigurat propriilor angajaţi;

Politele de asigurare acopera sumele pe care Asiguratul este raspunzator in baza legii de a le plati cu titlu de daune si cheltuielile rezultand dintr-un eveniment produs pe durata Perioadei de Asigurare.
Pentru detalii va rugam sa ne contactaticomanda-rapida2