Asigurarea de raspundere civila manageriala

Se adreseaza persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine, avand calitatea de manager, director executiv sau o functie echivalenta, numita cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare referitoare la contractul de management

Asigurătorul va plăti în numele Asiguratului daune financiare care decurg din orice solicitare de despagubire făcută împotriva acestuia de către terte persoane sau de către societate si notificată asigurătorului în perioada de valabilitate a politei sau în perioada extinsă de avizare a daunei în legatura cu orice faptă culpabilă comisă de Asigurat în exercitarea unei functii manageriale în cadrul societătii comerciale mentionate în polita de asigurare.
Polita de asigurare se încheie cu valabilitate numai pe teritoriul Romaniei, respectiv acoperă solicitari de despagubiri formulate în conformitate cu legea romană, pentru fapte culpabile savarsite de către Asigurat oriunde în lume cu exceptia SUA si Canada.
Riscurile acoperite provin in principal din prejudiciile provocate ca urmare a faptelor culpabile sau actelor, erorilor sau omisiunilor savarsite in mod involuntar in acte de administrarea sau conducerea societatii comerciale.
Evaluand expunerea la risc a fiecarui client, asiguratorul il sfatuieste pe acesta in vederea stabilirii unei sume asigurate. Fiecare clasa de activitate este cotata in functie de nivelul riscului pe care aceasta il constituie. Limitele variaza de la cateva mii de euro pana la milioane de euro. Dintre excluderile standard, cele mai importante ar fi cele legate de necinstea sau frauda comisa de manageri, excluderea actelor comise anterior inceperii acoperirii, excluderea vatamarilor corporale sau daunelor materiale cauzate tertilor. De obicei, aceste excluderi nu se pot negocia, unele din ele putand fi acoperite prin incheierea altor tipuri de asigurari.

Pentru detalii va rugam sa ne contactati.comanda-rapida2