Asigurarea de raspundere civila hoteliera

Se asigura raspunderea civila a persoanelor juridice organizate intr-una din structurile de primire turistice (hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detin licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agreement.
Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate clienţilor structurii de primire turistică în timpul perioadei de asigurare, de fapta comisă din culpă de către Asigurat, pentru care acesta răspunde civil, conform legii, daune în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisă de despăgubire în timpul perioadei de asigurare sau ulterior acesteia, dar înainte de a fi operat prescripţia extinctivă referitoare la dreptul păgubitului de a solicita repararea prejudiciului suferit.
Asigurarea validează în legătură cu următoarele servicii turistice prestate de Asigurat:

 • servicii legate de folosirea clădirilor şi a camerelor de cazare;
 • servicii legate de utilizarea dotărilor şi instalaţiilor (electrice, sanitare etc.) clădirilor şi camerelor de cazare;
 • servicii de agrement din cadrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare (saune, piscine, masaj, sala de forţă, cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic);
 • servicii de alimentaţie publică (produse de mâncare şi băutură preparate în cadrul respectivei unităţi de alimentaţie publică);
 • servicii de seif;
 • servicii de garderobă;
 • servicii de depozitare bagaje;
 • servicii de curăţătorie/spălătorie/călcat articole de îmbrăcăminte;

Riscurile acoperite sunt:

 • riscul asigurat de baza prin care se intelege orice eveniment produs in perimetrul asigurat in legatura directa cu activitatea desfasurata si/sau cu bunurile comercializate sau servite si care are drept consecinta vatamarea corporala, decesul sau pagube materiale suferite de clienti sau vizitatori;
 • riscul de furt prin efractie a bunurilor de valoare apartinand clientilor, lasate in grija asiguratului in cutii de valoare, seifuri, case de bani pe perioada pe care clientul a platit tariful de cazare in structura de primire turistica cu functiuni de cazare;
 • riscul de pierdere, distrugere sau deteriorare a documentelor originale lasate de clienti in grija asiguratului in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia structurilor de primire turistica (ex. carti de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, deconturi de cazare etc.)

Nu acordă despăgubiri pentru:

 • pretenţii de despăgubire formulate de către Asigurat pentru daune referitoare la persoana sau bunurile sale, precum şi la bunurile închiriate sau împrumutate Asiguratului;
 • pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse cu intenţie de către Asigurat, pentru daune provenind din indiferenţa deliberată, conştientă sau intenţionată a conducerii administrative sau tehnice a Asiguratului de a lua toate măsurile rezonabile pentru a le preveni;
 • pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infracţiuni;
 • amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum şi cheltuieli de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
 • pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinţă a războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor
 • furtul, dispariţia sau distrugerea banilor sau bunurilor de valoare (bijuterii, documente etc.) lăsate în alte locuri decât seifuri închise;

Politele de asigurare acopera sumele pe care Asiguratul este raspunzator in baza legii de a le plati cu titlu de daune si cheltuielile rezultand dintr-un eveniment produs pe durata Perioadei de Asigurare.
Pentru detalii va rugam sa ne contactati.comanda-rapida2