Asigurarea de raspundere civila fata de terti

Are ca obiect acoperirea prejudiciilor cauzate tertilor (vatamare corporala sau deces, daune materiale cauzate bunurilor), inclusiv acoperirea cheltuielilor de judecata.

Riscuri excluse:

  • pretentii de despagubiri decurgand din raspunderea civila a producatorului, raspunderi civile profesionale sau raspunderi ale prestatorilor de servicii;
  • daunele consecinta (pierderile financiare rezultate din intreruperea activitatii) rezultate in urma producerii unor evenimente asigurate; daune morale;
  • pretentii de despagubiri decurgand din incalcarea dreptului de proprietate intelectuala;
  • pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infracţiuni;
  • amenzi de orice fel, penalităţi, dobânzi precum şi cheltuieli de judecată la plata cărora ar fi obligat Asiguratul prin hotărâre penală, precum şi cheltuieli de executare a hotărârilor privind plata despăgubirilor;
  • pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinţă a războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor (indiferent dacă a fost declarată stare de război sau nu), războiului civil, rebeliunii, revoluţiei, conspiraţiei, insurecţiei, răscoalei, răzvrătirii militare cu sau fără uzurparea puterii, legii marţiale, actelor persoanelor răuvoitoare care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, confiscării, naţionalizării, exproprierii, sechestrării, rechiziţionării, distrugerii sau avarierii din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice, grevei, grevei patronale, revoltei, tulburărilor civile, actelor teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
  • daune cauzate direct sau indirect de infiltraţii, poluare sau contaminare a aerului, solului, apei sau a oricărui bun, precum şi pentru îndepărtarea, reducerea sau curăţarea substanţelor infiltrate, poluante sau contaminante;

Politele de asigurare acopera sumele pe care Asiguratul este raspunzator in baza legii de a le plati cu titlu de daune si cheltuielile rezultand dintr-un eveniment produs pe durata Perioadei de Asigurare.
Pentru detalii va rugam sa ne contactati.comanda-rapida2