Asigurarea de raspundere civila a chiriasului fata de proprietar

Aceast tip de polita se poate procura de catre persoane fizice sau juridice in calitate de chirias, care au dreptul de folosinta temporara a unuii mobil sau parti de imobil in baza unui contract de inchiriere incheiat cu proprietarul imobilului, in schimbul unei sume de bani stabilita in contract.

Se acopera prejudiciile provocate de chirias proprietarului, in termenii contractului de inchiriere si in termenul valabilitatii politei de asigurare, ca urmare a faptelor savarsite din culpa sa, sau a altor persoane de care acesta raspunde in baza legii, precum si animale si obiect aflate in paza sa juridica.

Se acorda despagubiri pentru:

 • prejudicii cauzate proprietarului prin vatamari corporale si deces;
 • cheltuiele de judecata ale asiguratului in proces civil, precum si cele ale pagubitului, daca asiguratul a fost obligat la dezdaunare si plata cheltuielilor de judecata.
 • daune materiale produse spaţiului închiriat şi bunurilor conţinute în acesta, aparţinând Proprietarului, cuprinse în contractul de locaţiune.

Nu acordă despăgubiri pentru:

 • pretenţii de despăgubire formulate de către Asigurat pentru daune referitoare la persoana sau bunurile sale, precum şi la bunurile închiriate sau împrumutate Asiguratului, aflate îngrija, custodia sau controlul Asiguratului, altele decât cele menţionate în contractul de locaţiune;
 • pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse cu intenţie de către Asigurat, pentru daune provenind din indiferenţa deliberată, conştientă sau intenţionată a conducerii administrative sau tehnice a Asiguratului de a lua toate măsurile rezonabile pentru a le preveni;
 • pretenţii de despăgubire formulate pentru daune produse ca urmare a comiterii unei infracţiuni;
 • daune provocate de Asiguratori prepuşii acestuia aflaţi sub influenţa narcoticelor, substanţelor excitante sau alcoolului;
 • prejudicii cauzate de vechime, uzura şi deteriorarea normală a bunurilor sau datorită factorilor atmosferici (temperatură, umiditate);
 • prejudicii cauzate de fluctuaţia cursului valutar, penalităţi, compensări, indexări, ajustări ale valorii contractului;
 • prejudicii care reprezintă sau au legătură cu neplata chiriei;
 • prejudicii cauzate de incendii produse caurmare a nerespectării de către Chiriaş a normelor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

Pentru detalii va rugam sa ne contactati.comanda-rapida2