Termeni si conditii de utilizare a site-ului

 Prin utilizarea site-ului www.Capitolium.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el: 

1. Prestatorul de servicii
1.1 Serviciile sunt prestate de societatea Capitolium Insurance Broker S.R.L. cu sediul in Bucuresti, si autorizata sa incheie polite de asigurare cu societatile de asigurare mentionate pe site.
1.2 Capitolium Insurance Broker este inscrisa in Registrul Brokerilor sub numarul RBK-189 si autorizata de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare pentru clientii sai.
1.3 Datele de identificare Capitolium Insurance Broker: sediul in Bucuresti, Sos. colentina nr.58, bl. 102, sc. 1, et.7, ap. 29, sector 2, avand capitalul social de 25.000 ron si fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub Cod Unic de Inregistrare:14607682, si Numar de Ordine J40/3509/2002.

2. Definitii
2.1 Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:
- utilizator - orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
- Site - sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa  http://www.capitolium.ro sau http://www.rca-sigur.ro reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
- Asigurat - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
- Asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
- date cu caracter personal - conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

3. Regulile de prestare ale serviciilor pe cale electronica
3.1 Tipurile de servicii prestate
In cadrul paginii de internet mai sus mentionate Capitolium Insurance Broker presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea politelor de asigurare in numele si in favoarea asiguratorilor cu care detine un contract de colaborare.
3.2 Folosirea paginii si a informatiilor transmise
3.2.1 Capitolium Insurance Broker a facut toate demersurile si depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

 4. Clauze cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal

4.1.1 Capitolium Insurance Broker este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr: 16657
4.1.2 Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie.
4.1.3 Asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile prevazute la art.12 alin. (1), depunand la sediul central al Capitolium Insurance Broker o cerere scrisa, datata si semnata.
4.1.4 Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) al carei valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor.
4.1.5 Operatorul (Capitolium Insurance Broker) garanteaza confidentialitatea tuturor datelor furnizate de catre utilizator. Utilizatorul are obligatia de a furniza datele cerute complet, corect si adevarat pentru incheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea gresita a acestora atrage dupa sine penalizari in conformitate cu legea, iar furnizorul lor se face responsabil de suportarea acestora.
4.1.6 Utilizatorul furnizor al datelor personale are tot dreptul de acces, de interventie si opozitie asupra datelor furnizate conform Legii 677/ 2001.
4.1.7 Utilizatorul poate renunta in orice moment la utilizarea site-ului sau poate cere incetarea imediata a prelucrarii datelor furnizate situatie in care va depune la sediul central al operatorului, pe baza buletinului, o cerere scrisa semnata si datata in care va preciza acest lucru.

5. Reclamatii
5.1 Reclamatiile privind functionarea paginii de internet sau acuratetea datelor cuprinse in ea pot fi depuse pot fi depuse in scris la sectiunea CONTACT  de pe site sau in scris la adresa Str. Buzesti nr. 72, sector 1, Bucuresti
5.2 Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia.

6. Dispozitii finale
Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginilor de internet www.capitolium.ro si www.rca-sigur.ro  este acceptarea hotararilor prezentelor Termeni si conditii.